Partner pro zábavu......a volný čas
 
registrovat
 
Novinky e-mailem Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových produktech a slevách.

 
Weber world Fissler v ČR u Highlife.cz Plaťte u nás bezpečně online Plaťte u nás bezpečně online - Visa Plaťte u nás bezpečně online - Maestro MasterCard Pražský kulinářský institut
Carte Sphere Card

Plemeno a typ chovu

Narozdíl od Evropy, kde převažuje ustájený chov skotu, se na rozlehlých pampách Uruguaye volně pasou obrovská stáda převážně masných plemen Aberdeen-Angus, Shorthorn a Hereford. Z bohaté vegetace si skot vybírá pro ně optimální skladbu krmiva. Zvířata žijí v klimaticky příznivém, civilizačními produkty neznečištěném prostředí, na rozhraní mírného a subropického pásma.
To vše se projeví na finálním produktu – zdravém, kvalitním mase. Vždyť je také Uruguay, narozdíl od Brazílie nebo členských států evropské unie, stále řazená Světovou organizací pro zdraví zvířat mezi země s bezvýznamným rizikem výskytu BSE! 

Volské maso
Jaký by měl být správný hovězí steak? Samozřejmě šťavnatý a křehký, s lahodně prýštící šťávou při nakrojení! Ale hlavně a zejména: každé sousto by mělo probudit chuť na další! Zmíněné předpoklady má právě volské maso, a to díky intramuskulárnímu tuku, tedy tenkým vrstvičkách ve svalovině, které se odborně nazývají „mramorování“. Tento tuk činí maximálně 2–3 % a nemá zhola nic společného s rozsáhlými ložisky tuku.
Zvláštností jihoamerických chovů oproti intenzivních chovům v Evropě je, že všichni býci určení na výkrm jsou kastrovaní. Jihoamerické hovězí tedy pochází převážně z volků. 

Zrání masa

Po jatečném opracování, za přísných hygienických podmínek, je maso vakuově zabalené a zraje při teplotách kolem 0°C. Čerstvé hovězí maso staré jen 3–5 dní je příliš tuhé a normální kulinářskou úpravou příliš nezměkne. Právě zrání masa je rozhodující pro to, aby se působením složitých biochemických enzymových procesů uvolnila struktura svaloviny, povolily se vazby mezi jednotlivými vlákny a maso bylo při zkousnutí tak pozoruhodně křehké. Maso zraje po celou dobu své trvanlivosti, minimálně však jeden měsíc při převozu z Uruguaye do Evropy. Dle našich zkušeností je maso nejchutnější a nejkřehčí až na konci své trvanlivosti, to je po čtyřech měsících od zabalení!