Partner pro zábavu......a volný čas
 
registrovat
 
Novinky e-mailem Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových produktech a slevách.

 
Weber world Fissler v ČR u Highlife.cz Plaťte u nás bezpečně online Plaťte u nás bezpečně online - Visa Plaťte u nás bezpečně online - Maestro MasterCard Pražský kulinářský institut
Carte Sphere Card

Typy pojistek zavíracích nožů

Základní typy pojistek zavíracích nožů

Jedním z primárních vzhledových a funkčních atributů každého zavíracího nože je systém jeho zavírání, resp. otevírání. Současně s (cenově ovlivněnou) kvalitou systému je diskutovaná i bezpečnost fixace čepele v pozici otevření nože. O zajištění čepele během zavření nože to platí rovněž. Jde o skloubení lehkého otevření, stálé stability čepele (absence boční vůle v průběhu otevírání) a výsledného (nejen) dojmu pevnosti. Opakem uvedeného je páčení čepele při otvírání, která se příčně kýve v každé poloze (úhlu otevření) a po otevření se při pokus u o tlačný řez ohne směrem ke hřbetu nože! Chybí nejen řez, ale mimo poranění hrozí i „poškození“ okolí. Tato realita u nože světově proslulé značky (systém zajištění lockback) zamrzí a donutí zájemce při následné koupi vhodnějšího kapesního nože, tj. nože s kterým se dá opravdu řezat i při využití zvýšeného silového zatížení, aby si základy mechanizmů pojistek čepelí zavíracích nožů alespoň přečetl a sladil přepokládanou řezací zátěž se zajištěním čepele, které garantuje vysokou tuhost (pevnost) nože. V současné době je dostupných několik základních systému pro otevírání a zavírání čepele, resp. její fixace v pracovní poloze, které jsou orientačně uvedeny v následujícím schematizujícím tex­tu:

Sevřený nůž (clasp knife) – zavírací nůž bez zadní pružiny; typický představitel je francouzský Opinel. Někdy je tento systém označovaný názvem kluzné spojení, které je charakteristické absencí zámku, držením čepele v otevřené, nebo zavřené poloze.

Motýlek (bali-song) – rukojeť tohoto nože je dělena na dvě poloviny, které jsou snýtovány s čepelí. Ta leží mezi oběma částmi rukojeti a po vysunutí čepele z prostoru uvnitř lze tyto spojit zdržovou spojkou a vytvořit tak téměř pevný nůž. Motýlek vznikl na Filipínách cca v roku 800 n.l. a lze jej s patřičným psychologickým efektem ovládat jednou rukou. Nejde při tom o zvýšení rychlosti použitelnosti nože, ale o fakt, že se majitel boji s nožem nevyhýbá a neváhá jej použít (dnes u street fight).

  • Hřbetní zámek (lockback, monolock, backlock) – Tento zámkový systém je charakteristický odpruženou závěrkou opatřenou výstupkem na konci. Výstupek zapadá do vybrání v čepeli a jeho pozice je zajištěna tlakem pružiny. Vybrání ve hřbetu rukojeti ukrývá mechanismus uvolnění zámku. Obsluha tohoto typu zámku obvykle vyžaduje obě ruce. Jedná se o praktický a relativně jednoduchý zámek s malými výrobními náklady. Činnost zámku vypadá následovně: v otevřené poloze je poloha čepele zajištěna zaklapnutím kolmé a podélné zarážky v zadní části čepele. Při otevírání čepele (jejím rotačním pohybu) se středová zarážka pohybuje kolem koncového zaoblení tak dlouho, až je tlakem pružiny zatlačena do vybrání. Uvolnění zámku probíhá následovně. Část kolíčku (zarážky) vysunutá z rukojeti je zatlačena zpět do rukojeti. Tím dojde k vysunutí zarážek a uvolnění fixace čepele. Pro bezpečné uvolnění a zajištění mechanismu jsou obvykle používány obě ruce. Přesto je v případě potřeby možno nůž otevřít i jednou rukou. Zámkový mechanismus monolock představuje v podstatě středovou vložku. Vložka je součástí rukojeti fungující jako zámek. Tedy, jinými slovy, jak se otevírající čepel točí okolo čepové části čepele, ozub na konci (listové) pružiny klouže po oblé ploše čepele a v okamžiku, kdy čepel svírá se střenkou 170 až 180° zaskočí do zářezu. Zaskočením se eliminuje energie napjatosti pružiny a vlivem přesného dosednutí ozubu do zářezu je čepel pevně fixována. Na kvalitě uložení (nulová vůle), dosednutí stěn vrubu a ozubu (nejsou rovnoběžné, přední ploška ozubu musí kolmá(!) jinak hrozí při zatížení čepele nadzvednutí konce pružiny, vytlačení zubu ze záběru a tím eliminaci zamčení) a kvalitě stýkajících se materiálů (kalená pružina – tvrdá vs většinou nerezová, tj. měkčí ocel čepele = plastická deformace vrubu = uvolnění čepele v tangenciálním směru!). Linerlock čili vnitřní vložený jistící systém vychází sice z obdobného jištění, ale je mnohem pevnější a jistější proti uvedenému odemčení (mnohem větší styčná plocha zámku).
  • Přímý, vložkový systém (linerlock, Walkerlock…) – Tento systém zámků byl vyvinut nožířem Michelem Walkerem. Vlastní blokovací mechanismus je zabudován do rukojeti nože. Odtud také pochází jeho název. Kovový list, vložený do rukojeti nože, se označuje jako vložka. Je-li taková vložka v noži umístěna, dochází při otevírání čepele k jejímu napnutí a zapření o konec čepele uvnitř rukojeti. Tím je pohyb čepele po jejím otevření zablokován. Posunutím vložky do strany dojde k uvolnění fixace s možností zavření čepele. Uvolnění zámku se provádí palcem, jedna ruka tedy zůstává volná pro případný boj či jinou činnost. Jak již bylo uvedeno, při otvírání tlačí vložená pružina z boku do rotující základny čepele až do okamžiku, kdy oblá část základny přechází v přímku (při konečném otevření nože) a listová pružina ztratí oporu pro své tlačné působení a prohne se pod čepel, do prostoru rukojeti. Svojí horní částí se opírá o rovnou část čepové části pružiny a brání jí v pootočení.To mu může opět nastat při stlačení fixující části pružiny v blízkosti čepu a ve směru s ním rovnoběžném. Existuje mnoho mírných nuancí tohoto řešení např. v šířce listové pružiny (šířka přes celou šířku čepele), v jejím uchycení do materiálu v prostoru rukojeti a hlavně v samotném tvaru rukojeti (ergonomie) + řešení přístupu pro stlačení pružiny během odemykání nože, které u některých nožů je více než nepraktické a ani vroubková na kraji listu tuto činnost neusnadní. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o otevírání (i zavírání jednou rukou) měl by být přístup k pružině snadný – vhodné je vybrání, do kterého může zapadat i čep určený pro otevírání čepele palcem. Tlak palcem do čepu ve vybrání vychýlí čepel z její zavřené polohy a po kruhové dráze působí v oblouku(cca 180°) až do chvíle zaskočení pružiny shora uvedeným způsobem. V mnoha případech se jedná o vytažení čepele jen v rozsahu do cca 30° a zbylá část otvíracího pohybu je realizována tzv. dohozením. Jedná se o obloukový pohyb ruky s nožem, kdy setrvačná síla v důsledku hmotnosti čepele dokončí její rotační pohyb, při kterém překonává boční tření konce pružiny. Je-li list pružiny úzký (cca1/2 šířky čepele) je dosednutí realizováno opřením pokračující rovné části základny čepele o fixní plochu vložené destičky směrem od hřbetu střenky (obdoba clasp knife).

Poznámka: Dokonalým příkladem nože s touto pojistkou, který disponuje navíc mezipolohou čepele při otevření čepele do úhlu 90°, co je umožněno výstupkem na konci listu pružiny a vrubem na čepeli, je nůž Kershaw, Model 2420ST(ve filmu Acta X – agent Fox Malder). Po dlouholetých zkušenostech jej z pohledu zámku lze označit za naprosto spolehlivý co do rychlosti otevření i pevnosti (tuhosti) otevřeného nože. (Aplikace kvalitnější oceli než AUS 6 by z něho udělala nůž snů, ale kvalitně broušená čepel – 81mm, lehkost – litý Al, pevnost, neklouzavost – vložený neoprén, oblost – netlačící, odnímatelný klips – ne každý jej vyžaduje a nízká cena z něho dělají nůž pro každý den).

Rámová pojistka (framelock) – Framelock je variantou listového (vložkového) zámku. Přítlačnou funkci ovšem v tomto případě (namísto vložky) přebírá doraz, který je součástí konstrukce. Toto technické řešení je obvykle ve srovnání s vložkovou pojistkou mnohem bezpečnější. Čepel je tedy zapřena celou konstrukcí rukojeti. Toto řešení nabízí všechny výhody vložkového listového zámku, ale je mnohem pevnější. Fixace čepele není zajištěna vložkou, ale přímo materiálem rukojeti.

Rotační zámek (rolllock) – V konstrukci mechanismu je používána kladička, jejíž rotací dojde k zablokování čepele. Jedná se o další exkluzivní patent Benchmade s názvem Rolling Lock. V tomto případě je čepel zafixována poměrně masivním kolíkem s vybráním. Uvolnění zámku se provede stlačením (palcem) pružinové pojistky na pravé straně rukojeti. Tím dojde k natočení pojistného kolíku a jehom k odjištění (uvolnění) čepele. InDraft je exkluzivně patentovaný mechanismus. Představuje kombinaci profilované vložky (s vybráními) a pojistného kolíku. Oba prvky jsou využity zároveň, čímž je při zavírání dosaženo požadovaného mechanického přítlačného napětí. Mechanismus je jedním z nejbezpečnějších zámků, které jsou v současnosti k dispozici. Novější modifikací je otočný zámek, který k zablokování čepele používá pružinou aktivovaný pojistný kolík. Pro tento typ zámku je charakteristické tlačítko na jedné nebo obou stranách rukojeti. Uživatel může jeho prostřednictvím uvolnit zajišťovací kolík a zavřít nůž. S tímto typem mechanismu se můžete setkat u nožů následujících výrobců: SOG, Camillus, Benchmade (a dalších). Zámek je na jednu stranu velice pevný a bezpečný, na druhou stranu je ovšem poměrně drahý a značně složitý. Souhrnně lze tento mechanizmus popsat slovy – rukojeť nože osazeného otočným zámkem je opatřena tlačítkem, sloužícím k uvolnění (vytažení) pojistného kolíku z čepele. Pojistný kolík dosedne na hřbet čepele, čímž ji opět zablokuje v otevřené poloze.

Integrální pojistka (Reeve’s lock) – Mechanismus tohoto zámku pracuje následujícím principem: ve vložce nože se nachází napnutá pojistka, která se po otevření čepele uvolní a zapadne do hřbetu čepele, hrany pojistného kolíku dosednou na zadní stranu čepele a zafixují její polohu do té doby, než uživatel fyzicky pojistku fyzicky vytlačí zpět a čepel uvolní. Po drobném procvičení je možno zámek zajišťovat a uvolňovat jednou rukou (pojistné vložky se vyrábí v pravoruké nebo levoruké verzi). V kombinaci s modifikovanou vložkou Benchmade se jedná o patentovaný mechanismus s vylepšenou schopností fixace. Funkčnost a spolehlivost pojistné vložky závisí do značné míry na preciznosti provedení a kvalitě použitého materiálu. Na trhu se objevily nové a vylepšené pojistné mechanismy. Jedním z nich jsou nože s titanovými rukojetěmi. I v tomto případě je zámek podobný vložkovému zámku, ale místo tenké vložky zapadající za čepel a blokující její pohyb, je využito přímo hmoty titanové rukojeti. Tento typ zámku představuje pohodlnou jednoruční pojistku, která je zároveň vysoce pevná a bezpečná.

Osový systém (axislock) – Vlastnosti zámku AXIS jsou velmi významné a zásadním způsobem ovlivňují funkčnost nožů. Jejich nejdůležitější charakteristikou je vysoká pevnost. Zámek je rozhodně více než postačující pro běžné použití nože. Druhou významnou charakteristikou (a druhou největší výhodou po pevnosti) je úplná možnost obourukého ovládání, a to bez jakéhokoli omezení uživatele. Nůž můžete otevřít nebo zavřít kteroukoliv rukou, aniž by jste museli do dráhy čepele vsunout prsty. Poslední, ale neméně imponující vlastností, je „plynulost“, s jakou se mechanismus a čepel pohybují. Konstrukcí se mechanismus AXIS od tradičních pojistek liší tím, že neobsahuje klasické „třecí“ prvky a jeho chod je tedy mnohem hladší. Mechanismus je dostatečně odkrytý, abyste mohli snadno vyčistit případné nečistoty a funguje v zásadě takto: pružinově napínaná pojistka se pohybuje vpřed a vzad v drážce v obou stranách vložek rukojeti. Pojistka se roztáhne do obou stran nože, přemostí prostor mezi vložkami a zapadne za zadní rotační část čepele. Dojde k zaklesnutí stupňovitého vybrání do materiálu čepele. Dvě pružiny typu omega (jedna v každé vložce) udělí pojistnému kolíku dostatečnou energii k zapadnutí do zadního čela čepele. Výsledkem je to, že je zadní strana čepele pevně zajištěna mezi mohutný doraz a kolík AXIS. Pro popis tak jednoduchého mechanismu bylo použito až přespříliš slov. Nejjednodušším způsobem jak poznat výhody zámku AXIS je vlastní zkušenost s jeho ovládáním a použitím. Systém AXIS je chráněn exkluzivním patentem Benchmade a získává si příznivce od svého představení. Malá pojistka, která se roztáhne do obou stran, následně překlene prostor mezi vložkami a zapadne za zadní část čepele, je vyrobena z kvalitní tvrzené oceli.

  • Kroužkový uzávěr (ringlock) – kroužkový uzávěr byl vyvinut Josephem Opinelem v roce 1890. Zámek jako takový je používán zásadně u nožů Opinel, kterým chybí zadní (hřbetová) pružina. Místo zajištění pružinou s ozubem, resp. tvarovým prvkem, je čepel zajištěna po otevření otočením děleného ocelového kroužku, který zamezí zpětnému pohybu čepele. Nově (1990) použitý zámek u nožů Twistmaster (Cold Steel).
  • Blokový uzávěr (blocklock) – U tohoto mechanismu je pružinově napínán blok umístěný na středovém čepu. Blok se přesunuje do otvoru v zadním čele čepele a fixuje její polohu.
  • Výkyvný systém (swinglock) – Mechanismus vytvořený Francisem Boydem je pravděpodobně nejpevnější konstrukcí, jaká byla kdy vytvořena. Vynikající spolehlivosti je dosaženo prostřednictvím jednoho otočného čepu, pojistného kolíku a dlouhého zadního čela čepele.
  • Woodův zámek (Wood’s lock) – Tento zámek zkonstruoval Barry Wood. Rukojeť a čepel jsou ke středovému čepu uchyceny nezávisle. Čepel je v otevřené poloze zablokována prostřednictvím druhého čepu, který je pevně uchycen uvnitř rukojeti a přesunem do vybrání v zadním čele čepele plní funkci zámku.
  • Sebenzův zámek (Sebenz’s lock) – Konstrukce tohoto zámku je podobná vložkovému zámku Liner Lock. Vybrání ve vnější části střenky zapadá do otvoru v rukojeti, čímž dochází k zablokování pohybu vyklopené čepele.
  • Levitator – Exkluzivní patent firmy Benchmade. Střenka/vložka v rukojeti jsou vytvarovány tak, aby vytvořily napínací systém, který je využíván k zasunutí a vysunutí (působením páky) pojistky do/z vrubu v zadní straně čepele. Tento systém účinně blokuje polohu čepele v otevřené i zavřené poloze.

Odvozené typy pojistek (zámků):

Zámek s pojistným kolíkem (Pin Lock) – Odpružený kolík uvnitř pláště zapadá do otvoru v čepeli pod ocelovým pláštěm rukojeti.

Zubový zámek (Tooth lock) – „Zub“ (zářez) na pružině zapadá do otvoru čepele uvnitř pláště.

Stupňový zámek (Step Lock) – V pružinovém prvku, který se zastavuje o hranu uvnitř pláště, je vytvořen stupňový vrub.

Otočný zámek (Twist lock) – Natočením koncového prvku mechanismu je dosaženo zablokování nebo uvolnění zámku. Zámky s kolíkovou a stupňovou pojistkou jsou nejběžnější. Další dvě varianty jsou poměrně vzácné.